Slušamo li sagovornika ili sebe?

Poslovna komunikacija

Kada se nađemo oči u oči sa sagovornikom na koga želimo da ostavimo dobar utisak, pažljivo biramo reči. Nekada toliko pažljivo da potpuno pomerimo fokus sa onoga što nam sagovornik govori kao onome šta ćemo mi reći. Tako upadamo u sopstvenu zamku i umesto da ostavimo dobar utisak, delujemo odsutno i nezainteresovano. Continue reading Slušamo li sagovornika ili sebe?