Besplatni saveti

Putem ove forme možete me pitati za besplatan kratak savet kako da poboljšate svoj online nastup u nekom segmentu (brendiranje, društvene mreže, google oglasi, SEO…).

Bilo da želite da uvedete nove načine oglašavanja, niste sigurni da se oglašavate na pravim mestima, niste sigurni kakva je Vaša tržišna pozicija, da li negde grešite, ili prosto tražite nove načine da dođete do svoje publike – trudiću se da Vam odgovorim.

Ukoliko želite kratku revizuju postojećih kampanja i naloga, u okviru ove ponude mogu da uradim pregled maksimalno jedne postojeće kampanje i da Vam dam savete za poboljšanje.

Zadržavam pravo da ne odgovorim na neozbiljne upite kao i upite koje budem smatrala zloupotrebom dobre volje.

Mogućnost dobijanja besplatnog saveta je isključivo u pisanoj formi – putem email-a.

Zbog velikog broja upita, primorana sam da vršim selekciju i odložim ili odbijem pojedine upite, o čemu ćete biti obavešteni.

Ukoliko odgovor bude zahtevao dalji kontakt, bićete kontaktirani putem email-a.